Syndroom van Frey

Hieronder ziet u een patient met het syndroom van Frey. Na eerdere verwijdering van de oorspeekselklier links ontstaat tijdens eten roodheid en transpiratie ter plaatse van de wang (situatie b).
Hier ziet u een patient bij wie een gedeelte van de oorspeekselklier links werd verwijderd. In rust (situatie a) is er een droge huid. Echter bij stimulatie van de speekselklier, door bijvoorbeeld eten (situatie b) ontstaat er zweetproductie van de huid.

 

Het syndroom van Frey is een aandoening waarbij de zweetklieren op de wang geactiveerd worden in plaats van de speekselklieren. Het syndroom van Frey treedt meestal op na een parotidectomie (het verwijderen van de oorspeekselklier) waarbij het tijdens de operatie onvermijdelijk is dat zenuwen die betrokken zijn bij de speekselproductie beschadigd raken. Deze zenuwuiteinden kunnen zich aansluiten op zweetklieren in de huid van de wang. Dit heeft tot gevolg dat de prikkel voor de aanmaak van speeksel, zoals eten, nu leidt tot zweetproductie van de wang aan de geopereerde kant van het gezicht. Het syndroom van Frey treedt enkele weken tot maanden na de operatie op bij vrijwel iedere patiënt, hoewel meestal niet in zo'n mate dat de patiënt er last van heeft. Ongeveer 30% van de patiënten vertoont symptomen. Het syndroom van Frey is niet schadelijk voor de gezondheid. Als de patiënt er last van heeft, is behandeling mogelijk, onder andere door injecties met Botox, waardoor zenuwactiviteit effectief geblokkeerd wordt.

 

Behandeling van het syndroom van Frey

Bij mensen bij wie het syndroom van Frey hinderlijk aanwezig is kunnen door middel van het injecteren van Botox in het aangedane huidgebied de klachten behandeld worden. Dit gebeurd poliklinisch. Om precies de te bepalen welk huidgebied is aangedaan wordt een zogenaamde jodium - zetmeel test uitgevoerd. De huid van de wang en rondom het oor wordt gedesinfecteerd met jodium. Hieroverheen wordt een dun laagje zetmeelpoeder aangebracht. Vervolgens zal met wat citroenzuur op de tong de speekselproduktie worden opgewekt. Door de reactie van zetmeel, jodium en zweet, zal het aangedane huidgebied donker verkleuren. In dit donker verkleurde gebied zal vervolgens Botox worden ingespoten. Een behandeling met botox werkt maximaal na ongeveer twee tot drie weken en zal dan langzaamaan in de daarop volgende maanden afnemen. De behandeling met botox is dus niet eenmalig maar zal moeten worden herhaald.

 

Jodium - zetmeel test. Na het aanbrengen van jodium en zetmeel is zichtbaar te maken (donkere gebieden op de huid) waar de meeste zweetproduktie na stimulatie van de speekselklieren plaatsvind. Hierdoor is de behandeling met botox doeltreffend uit te voeren
Jodium - zetmeel test. Na het aanbrengen van jodium en zetmeel is zichtbaar te maken (donkere gebieden op de huid) waar de meeste zweetproduktie na stimulatie van de speekselklieren plaatsvind. Hierdoor is de behandeling met botox doeltreffend uit te voeren.

 

 

Dit werk is auteursrechtelijk beschermd ©  |  kaakchirurg  |  Privacy statement  |  Disclaimer  |  Kaakchirurgie St. Anna op Facebook
St-Anna - Kaakchirurgie Geldrop