Verwijderen van een verstandskies

Hier ziet u een ontsteking rondom het tandvlees van de niet volledig doorgebroken verstandskies in de onderkaak. Pericoronitis (ontsteking van het tandvlees rondom de kroon van de verstandskies).

 

Verstandskiezen hebben zelden een functie en geven vaak aanleiding tot klachten. Daarom moeten ze meestal verwijderd worden. Bij 25% van de bevolking ontbreken één of meer verstandskiezen. Bij degenen die wel verstandskiezen bezitten, is het zelden zo dat deze kiezen normaal in de rij staan en helpen bij het kauwen. Meestal is er ruimtegebrek waardoor reiniging niet goed mogelijk is. Bacteriën vermenigvuldigen zich dan  in de achtergebleven voedselresten en tasten de kiezen en het tandvlees aan. Het gevolg is dat er gaten in de kiezen komen. Ook laat het tandvlees los van de kiezen, zodat het bot zich terugtrekt en tanden en kiezen uitvallen. Beide processen verlopen langzaam en ongemerkt. Ze bedreigen niet alleen de verstandskiezen, maar ook de andere kiezen en tanden. Als de chronische, pijnloze ontsteking overgaat in de acute vorm, ontstaat pijn en zwelling van de wang en kan er zelfs een abces ontstaan waarvoor opname in het ziekenhuis nodig is.

Wanneer moet de verstandskies in de onderkaak worden verwijderd

Verwijdering van de verstandskiezen van de onderkaak vindt bij voorkeur tussen het 15e en 25e levensjaar plaats. Het ontstaan van klachten wordt dan voorkomen en er heeft nog geen aantasting van het tandvlees of de kiezen plaatsgevonden. Bovendien is verwijdering op jonge leeftijd eenvoudiger en verloopt de genezing beter. Wachten tot er klachten zijn heeft als gevolg dat er schade is aangericht en de behandeling moeizamer verloopt. Meestal beginnen de klachten ook nog op een ongelegen moment. Dus, anders dan wel eens gedacht wordt, is verwijdering van de verstandkies noodzakelijk, ook als men geen klachten heeft. Echter, er zijn uitzonderingen: dit zijn de mensen waarbij de verstandskies een bijdrage levert in de kauwfunctie of kan gaan leveren.

De behandeling

Eerst krijgt u plaatselijke verdoving. Daarna wordt, afhankelijk van de ligging van de kies, deze getrokken. Ligt de kies onder het tandvlees en/of bot, dan wordt eerst het tandvlees opzij geschoven. Zo nodig wordt de kies dan met de boor verder vrijgelegd en gesplitst en verwijderd. Over het algemeen worden de verstandskiezen niet allemaal in een keer verwijderd, maar wordt per kaakhelft (onder en boven) behandeld.

Na de behandeling

De wond wordt gehecht met materiaal dat na vanzelf oplost. Om bloedstelping en genezing te bevorderen, moet u meestal op een gaastampon bijten. U moet proberen dit een uur vol te houden, daarna mag u de gaastampon verwijderen. De eerste 24 uren hierna is het raadzaam om niet te spoelen. Wel kunt u wat drinken. De te verwachten zwelling kunt u bestrijden door zo snel mogelijk na de behandeling gedurende anderhalf uur de wang te koelen.

Nabezwaren

Van de behandeling kunt u de volgende nabezwaren verwachten:

  • Het optreden van "napijn".
  • Het optreden van een dikke wang.
  • Soms gaat de mond moeilijk open en gaat het slikken moeilijk. Als de wond na een uur nog bloedt, moet u de gaastampon vervangen door een schone en opnieuw een uur de gaastampon tegen de wond klemmen met de kiezen.

De klachten nemen de eerste twee dagen toe en moeten daarna geleidelijk verdwijnen.

Medicijnen

Tegen de pijn wordt vaak een pijnstiller op recept voorgeschreven. Gebruik bij pijn de tabletten volgens voorschrift. Soms krijgt u ter voorkoming van een ontsteking nog een geneesmiddel voorgeschreven. Volg ook hierbij nauwkeurig de aanwijzingen op en maak de medicijnkuur geheel af. Als u merkt dat u bijverschijnselen krijgt van de medicijnen, moet u contact opnemen met de polikliniek kaakchirurgie.

Eten, drinken en roken

Er zijn geen beperkingen wat betreft eten en drinken, hoewel dit de eerste dagen na de behandeling meestal niet makkelijk gaat. Wel is het aan te raden om de eerste dagen na de ingreep geen alcohol te gebruiken in verband met de kans op een nabloeding. Geleidelijk kunt u via vloeibare en zachte voeding overgaan op uw normale voedingspatroon. Roken verstoort de wondgenezing waardoor lange tijd napijn kan ontstaan.

Mondverzorging

Voor een goede genezing is het schoonhouden van de mond van belang. U kunt uw mond reinigen met een normale tandenborstel, tenzij uw specialist anders heeft voorgeschreven. De eerste dag na de behandeling moet u dit aanvullen met het spoelen van de mond met chloorhexidine (Perioaid)

Complicaties

In uitzonderelijke situaties kan uitval van het gevoel in de halve kin en onderlip optreden na de verwijdering van een verstandskies uit de onderkaak. De wortels van de kies kunnen tegen de verzorgende zenuw aanliggen. Gelukkig komt het gevoel meestal terug, al kan dit maanden tot een heel jaar duren.

Bij verwijdering van een verstandskies uit de bovenkaak is het niet altijd te vermijden dat er een open verbinding naar de neusbijholte. Deze opening moet worden gesloten om ontsteking van de neusbijholte te voorkomen.

 

Na verwijdering van een verstandskies treedt een nabloeding op bij ongeveer 1 op de 200 patiënten. In zo'n situatie is het verstandig telefonisch overleg te plegen met de dienstdoende behandelaar, bij voorkeur volgens de aanwijzingen op de aan het einde van de behandeling meegegeven folder. U kunt direct contact opnemen met de polikliniek kaakchirurgie: tel: 040 – 28 64 868 of buiten kantooruurtijden: de SEH via tel 040 2864040.

  • Treedt er 2 - 4 dagen na de behandeling pijn op ter plaatse van de wond, gepaard gaande met een vieze smaak en een erg vieze geur dan is het stolsel vies geworden. Deze aandoening (alveolitis) gaat vanzelf in ongeveer 1 week over. Bij erge pijn kan de behandelaar de wond schoon spuiten en de pijnstilling aanpassen.
  • Wanneer na 2 - 4 dagen na de behandeling de nabezwaren toenemen in plaats van afnemen, kan het zijn dat een ontsteking in ontwikkeling is. Overleg met uw behandelaar is gewenst. Eventueel gevonden pus wordt verwijderd en zonodig wordt een antibioticum, bijvoorbeeld penicilline, voorgeschreven.
Dit werk is auteursrechtelijk beschermd ©  |  kaakchirurg  |  Privacy statement  |  Disclaimer  |  Kaakchirurgie St. Anna op Facebook
St-Anna - Kaakchirurgie Geldrop