Transplantaties van tanden en kiezen

Het transplanteren van een tand of kies betekent het verplaatsen van een eigen tand of kies naar een andere plek in de kaak. Er wordt ook wel gesproken van autotransplantatie van gebitselementen. De reden voor deze ingreep kan zijn dat een blijvende tand of kies zich niet goed ontwikkeld heeft of ontbreekt. Als op een andere plaats een kies niet noodzakelijk is kan deze worden getransplanteerd. Andere redenen zijn de gevolgen van bijvoorbeeld een ongeluk of een groot verschil van het aantal tanden in de boven en de onderkaak.

 

Meestal wordt gekozen om de kiezen die net na de hoektanden komen te gebruiken voor transplantatie. De medische term voor deze kiezen zijn de "premolaren". De kaakchirurg baseert de behandeling op een röntgenfoto. De kiezen die moeten worden getransplanteerd mogen nog niet helemaal zijn afgevormd, deze behandeling kan dus niet worden toegepast bij volwassenen. De behandeling gaat altijd gepaard met een orthodontische behandeling.

 

Het transplanteren van tanden of kiezen gebeurt onder lokale verdoving en poliklinisch. Na ongeveer twee weken mogen de hechtingen eruit en vervolgens kan het nog enkele weken duren voordat de getransplanteerde gebitselementen zich goed hechten. Het transplanteren van tanden en kiezen is doorgaans een succesvolle ingreep.

 

Dit werk is auteursrechtelijk beschermd ©  |  kaakchirurg  |  Privacy statement  |  Disclaimer  |  Kaakchirurgie St. Anna op Facebook
St-Anna - Kaakchirurgie Geldrop