Extracties

Onder extracties verstaan we het verwijderen van wortelresten en slechte gebitslementen.

Tijdens het eerste consult wordt er altijd een röntgenfoto gemaakt. Na bespreking met de kaakchirurg wordt u meestal meteen behandeld als het om eenvoudige extracties gaat. Voor uitgebreidere extracties wordt meestal een afspraak gemaakt. Dit geldt ook voor patienten met een uitgebreid medicijngebruik. Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, mag u deze niet stoppen, tenzij uw kaakchirurg dit aangeeft. Bij patienten die bij de trombosedienst bekend zijn wordt altijd, in overleg met de trombosedienst, de stolling ingesteld.

 

Als bij u alle tanden in de onderkaak en/of bovenkaak verwijderd moeten worden maakt de tandarts of tandprotheticus vaak vooraf de prothese. Deze prothese moet op de dag van de behandeling worden meegebracht, zodat deze meteen na de extractie in de mond geplaatst kan worden. De dag na de behandeling kan de prothese uitgenomen worden om te reinigen. 1 of 2 dagen na extractie moet u de tandarts bezoeken voor verdere controles en aanpassen van de prothese .

De ingreep

Na een plaatselijke verdoving worden de wortelresten en gebitselementen verwijderd. Soms is chirurgische verwijdering nodig. Het tandvlees wordt dan losgemaakt en vaak wordt een beetje bot rond de wortelrest weggenomen. In een aantal gevallen wordt de kies in stukjes geboord of gespleten om de kies gemakkelijker te kunnen verwijderen. Van de behandeling voelt u niets. U voelt alleen druk op de kaak, het trillen van de boor en wat water in de mond. Het water wordt door de assistente zo goed mogelijk weggezogen. De wond wordt gehecht en soms wordt er ook een gaasje op de wond aangebracht. Hierop moet een half uurtje dichtgebeten worden. Daarna kan het gaas uitgespuugd worden. De hechtingen lossen na verloop van tijd vanzelf op. Voor u naar huis gaat krijgt u een recept voor pijnstillers en voor mondspoeling.

Napijn

De verdoving is na twee tot vier uur uitgewerkt. Daarna kan er pijn optreden die echter goed is te bestrijden met pijnstillers. Het beste is de pijnstillers in te nemen voordat de verdoving is uitgewerkt en daarna de volgende tablet in te nemen als de pijn weer optreedt. U dient zich aan de voorgeschreven hoeveelheden te houden.

Nabezwaren

Na het verwijderen van een wortelrest en/of tanden en kiezen kunnen de volgende verschijnselen voorkomen:

  • napijn gedurende drie tot vijf dagen
  • een dikke wang
  • beperkte mondopening
  • slikklachten

 

Deze bijverschijnselen zijn op zich geen reden tot ongerustheid. Mochten de klachten na een paar dagen toenemen in plaats van af te nemen, vooral bij een toenemende koorts en bij slikklachten, dan moet u contact opnemen met de afdeling.

Dit werk is auteursrechtelijk beschermd ©  |  kaakchirurg  |  Privacy statement  |  Disclaimer  |  Kaakchirurgie St. Anna op Facebook
St-Anna - Kaakchirurgie Geldrop