Speekselstenen

Hier ziet u een speekselsteen die uit de afvoergang van de onderkaakspeekselklier (glandula submandibularis) is gehaald. Een rontgenfoto waarop een speekselsteen in de mondbodem zichtbaar is. De speekselsteen verwijderd uit de afvoergang van de glandula submandibularis.

Wat is een speekselsteen

Dit is een verkalking van ingedikt speeksel in de speekselklier of in de uitvoergang hiervan. Meestal wordt een dergelijk steentje aangetroffen in de onderkaaksspeekselklier. Door verstopping van de uitvoergang kan het speeksel niet worden afgevoerd in de mondholte. Zwelling en pijn van de aangedane klier kunnen dan het gevolg zijn.

Symptomen

Een speekselsteen kan pijn en zwelling geven in het gebied van de speekselklier voorafgaand aan of tijdens het eten. Doordat de speekselsteen een verstopping veroorzaakt ontstaat er stuwing/ophoping in de speekselklier. De karakteristieke klachten van iemand met een verstopping in de speekselklier bestaan uit het optreden van een zwelling (onder de kaakrand of voor het oor gelegen) tijdens het eten (of bij denken aan eten). De zwelling kan gevoelig tot pijnlijk zijn en houdt enkele uren aan om vervolgens langzaamaan te verdwijnen. Indien een verstopping van de speekselklier langere tijd bestaat kunnen chronische klachten ontstaan. De zwelling kan in zo'n geval blijvend zijn en niet meer na enkele uren verdwijnen. Ook is het mogelijk dat er een acute ontsteking met veel pijn ontstaat.

Diagnose

Met een combinatie van lichamelijke onderzoek, röntgenonderzoek en eventueel echografisch onderzoek kan de lokatie van een speekselsteentje bepaald worden. Speekselsteentjes zijn niet altijd zichtbaar op een rontgenfoto.

 

Hier ziet u een rontgenfoto (OPT) van een patient met een tweetal speekselstenen links en rechts in de onderkaakspeekselklier (witte pijlen)
Hier ziet u een rontgenfoto (OPT) van een patient met een tweetal speekselstenen links en rechts in de onderkaakspeekselklier (witte pijlen)

Behandeling

Er zal in eerste instantie getracht worden door het zuigen op zuurtjes of door spoelen met citroenzuur de speekselklieren extra te stimuleren zodat steentjes vanzelf uitgedreven worden. Als een steentje duidelijk voelbaar in de wang of mondbodem aanwezig is kan met een poliklinische ingreep, onder plaatselijke verdoving, geprobeerd worden het steentje te verwijderen. Soms gaan met voorafgaande behandelingen de klachten niet over en zal de hele speekselklier verwijderd moeten worden.

 

→ zie ook: verwijdering onderkaakspeekselklier

→ zie ook: verwijdering oorspeekselklier

Dit werk is auteursrechtelijk beschermd ©  |  kaakchirurg  |  Privacy statement  |  Disclaimer  |  Kaakchirurgie St. Anna op Facebook
St-Anna - Kaakchirurgie Geldrop