Driekwart van de medewerkers wist niet dat ze apneu hadden

Philips heeft in 2012 een groot onderzoek gedaan onder al haar medewerkers op het voorkomen van slaapapneu. De resultaten werden begin maart 2013 gepresenteerd. De opvallendste bevinding is dat 78% van de medewerkers die slaapapneu hebben, hiervan niet op de hoogte was. Dit terwijl ze veelal wel al met klachten rondliepen en sommigen onder behandeling waren voor hartklachten, hoge bloeddruk, depressie en diabetes zonder dat de achterliggende slaapapneu door huisarts of specialist herkend was. Enkelen zaten al enige tijd thuis in de ziektewet.

 

Voor de ApneuVereniging, die nauw bij het onderzoek betrokken was, vormen de uitkomsten een bevestiging van de grote onderdiagnose.

 

Uit onderzoek dat de ApneuVereniging stelselmatig sinds 2004 houdt, komt naar voren dat het gemiddeld vijf tot acht jaar duurt voordat slaapapneu ontdekt wordt. Voor 37% van de patiënten duurde het zelfs langer dan 8 jaar. In die periode lopen mensen grote schade op; lichamelijk, maar daardoor ook op hun werk en in hun relatie. Schade die soms onherstelbaar is. Dit terwijl slaapapneu goed te behandelen is en mensen bij een tijdige diagnose en adequate behandeling 100% normaal kunnen blijven functioneren.

 

Voor het onderzoek dat onafhankelijk is uitgevoerd, werd door het wetenschappelijk comité, op basis van bestaande vragenlijsten een screeningsmethode ontwikkeld. Deze kan een belangrijke bijdrage leveren aan de tijdige herkenning van slaapapneu door huisartsen en bedrijfsartsen. Hiervoor bestaat ook internationaal grote belangstelling.

 

Door het onderzoek beschikken we voor het eerst over cijfers over de mate waarin slaapapneu onder de ‘normale’ werkende bevolking voorkomt. Volgens de onderzoekers heeft 6,4% van de werknemers slaapapneu. De onderzoekers zijn nog precies aan het berekenen hoe we deze cijfers kunnen vertalen naar de (werkende) bevolking in Nederland. Maar als we deze cijfers door zouden trekken, dan komen we bij een beroepsbevolking van 7,4 miljoen aan 473.00 werknemers met slaapapneu en zouden we ze vertalen naar alle Nederlanders boven de 40 jaar dan zouden er zelfs meer dan 750.000 patiënten zijn. Hiervan worden er op dit moment slechts 80.000 behandeld. Met een grotere alertheid van huisartsen en bedrijfsartsen kan veel persoonlijk leed en kunnen hoge maatschappelijke kosten worden voorkomen.

 

Steun het werk van de ApneuVereniging en word lid. Ook professionals kunnen zich aanmelden.

 

bron: www.apneuvereniging.nl

Dit werk is auteursrechtelijk beschermd ©  |  kaakchirurg  |  Privacy statement  |  Disclaimer  |  Kaakchirurgie St. Anna op Facebook  |  Google +
St-Anna - Kaakchirurgie Geldrop