NVTS accreditatie

Per 27 april 2013 is Drs. R. Barkhuysen geaccrediteerd door de NVTS. Dit betekent dat hij met goed gevolg het theoretisch examen heeft afgelegd en ook middels het presenteren van uitgebreide patientencasus heeft aangetoond de behandeling van patienten met het obstructief slaapapneu syndroom en snurken (OSAS) volgens de nieuwste richtlijnen uit voeren.

 

Op jaarbasis worden er op onze afdeling meer dan 150 MRA's (mandibulair repositie apparaten) gemaakt waardoor er een zeer grote en waardevolle ervaring is met deze behandelmethode van het obstructief slaap apneu syndroom (OSAS) en snurken. Nu is daar ook de officiele accreditatie van de nederlandse vereniging voor tandheelkundige slaapgeneeskunde bijgekomen !

Nederlandse vereniging voor tandheelkundige slaapgeneeskunde 

De NVTS is een vereniging van tandartsen, tandartsspecialisten en iedereen met belangstelling voor de tandheelkundige slaapgeneeskunde, in het bijzonder voor behandelingen van snurken en het OSAS met MRA's die de onderkaak naar voren houden. De vereniging streeft ernaar om de kennis van de mogelijkheden van MRA’s te verbreiden, de kwaliteit van MRA-behandelingen te verbeteren en contacten te onderhouden met andere organisaties die in tandheelkundige slaapgeneeskunde geïnteresseerd zijn.

 

Minimaal één keer per jaar organiseert de vereniging een wetenschappelijke vergadering en een algemene ledenvergadering. Daarnaast zijn er ledenbrieven waarmee leden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de tandheelkundige slaapgeneeskunde op de hoogte worden gehouden.

 

De vereniging kent gewone-, buitengewone-, student-, ere- en rustende leden. Tandartsen en tandartsspecialisten kunnen gewoon lid worden. Tandheelkunde studenten kunnen studentlid worden. Personen met interesse in de doelstellingen van de vereniging kunnen buitengewoon lid worden.

De doelstellingen van het NVTS

– bevorderen en verbreiden van de kennis van de tandheelkundige slaapgeneeskunde,

– dienstbaar maken van deze kennis aan de praktijk, de volksgezondheid en het onderwijs,

– contacten met verenigingen en organisaties die geïnteresseerd zijn in slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen,

– bevorderen en ondersteunen van werkzaamheden van haar leden.

Accreditatie

De NVTS kent een Accreditatie Commissie die zich richt op het bevorderen van de kwaliteit van de tandheelkundige slaapgeneeskunde en het verhogen van de kennis en kunde van tandartsen en tandartsspecialisten en anderen die zich met tandheelkundige slaapgeneeskunde bezighouden.

 

Geaccrediteerde tandartsen of tandartsspecialisten zijn voor het publiek duidelijk herkenbaar op de website.

 

 

Dit werk is auteursrechtelijk beschermd ©  |  kaakchirurg  |  Privacy statement  |  Disclaimer  |  Kaakchirurgie St. Anna op Facebook
St-Anna - Kaakchirurgie Geldrop