MRA en implantaten

MRA behandeling in een tandeloze kaak

Een behandeling met een mandibulair repositie apparaat (MRA) bij mensen die een volledige prothese in de onder- en bovenkaak dragen is zonder het gebruik van implantaten niet goed mogelijk omdat het MRA onvoldoende houvast heeft op de loszittende prothese. Door het plaatsen van implantaten in onder- en bovenkaak wordt het mogelijk om een prothese (het zogenaamde klikgebit) te maken dat wel goed vast zit en voldoende houvast kan geven aan een MRA.

 

Op deze manier is het mogelijk een MRA te gebruiken zodat een effectieve behandeling tegen het snurken en slaap apneu syndroom gestart kan worden. Een bijkomend voordeel van implantaten is dat u tegelijkertijd ook op een meer comfortabele manier de prothese kunt dragen omdat deze niet meer loszit maar vastklikt op de implantaten. Twee vliegen in één klap.

 

Meer comfort door een klikgebit

Een overkappingsprothese, ook wel klikgebit of klikprothese genoemd, is een kunstgebit dat met behulp van implantaten wordt bevestigd. Daarmee is het een stuk stabieler en comfortabeler dan een ‘gewoon’ kunstgebit, dat veelal los zit. Een klikgebit zorgt er bovendien voor dat uw kaken minder snel slinken.

 

twee implantaten in de onderkaak
vier implantaten in de bovenkaak met drukknoppen (locators)
vier implantaten in de onderkaak met een staafconstructie (steg)
twee implantaten in de onderkaak vier implantaten in de bovenkaak vier implantaten in de onderkaak met een staafconstructie (steg)

 

Implantaten voor een klikgebit kunnen zowel in de onder- als in de bovenkaak geplaatst worden. In de onderkaak worden meestal twee implantaten geplaatst. Soms wordt, als de kaak erg geslonken is of als de bovenkaak nog betand is, ervoor gekozen om vier implantaten in de onderkaak te plaatsen. In de bovenkaak worden over het algemeen vier tot zes implantaten geplaatst.

 

In de bovenkaak komt het regelmatig voor dat er te weinig bot aanwezig is om de implantaten betrouwbaar te kunnen plaatsen. Door middel van een botopbouw kan een tekort aan bot aangevuld worden zodat het plaatsen van implantaten mogelijk wordt.

 

De behandeling met implantaten gebeurd in principe onder plaatselijke verdoving en verloopt volkomen pijnloos. De ingreep duurt ongeveer 15 tot 30 minuten.

 

Als de implantaten eenmaal vastgegroeid zijn in de kaak kan de bevestigingsstructuur gemaakt worden. Er kan gekozen worden voor een staafconstructie (een steg) of voor drukknoppen (locators) waarop de prothese vervolgens vastklikt.

 

→ zie ook: behandeling met implantaten

 

Vergoeding van de implantaten uit de basisverzekering

Wanneer u helemaal tandeloos bent en een volledige gebitsprothese draagt komt u in principe in aanmerking voor volledige vergoeding van tandheelkundige implantaten uit de basisverzekering. U moet wel rekening houden met de wettelijke eigen bijdrage die voor iedereen geldt.

 

→ zie ook: vergoeding van tandheelkundige implantaten uit de basisverzekering

Dit werk is auteursrechtelijk beschermd ©  |  kaakchirurg  |  Privacy statement  |  Disclaimer  |  Kaakchirurgie St. Anna op Facebook
St-Anna - Kaakchirurgie Geldrop