Migraine behandeling met botox

 

Veel mensen hebben last van spanningshoofdpijn of migraine. Twintig procent van de Nederlanders, dat is 1 op de 5, heeft minimaal één dag in de week hoofdpijn. De oorzaak van de meeste vormen van hoofdpijn is onbekend, maar er zijn aanwijzingen dat er onder andere sprake is van een verhoogde spanning in bepaalde spieren.

Botox

Van Botox is aangetoond dat het een effectief middel is ter behandeling van hoofdpijnvormen veroorzaakt door een verhoogde spierspanning. Het werkingsmechanisme is nog steeds onderwerp van verschillende onderzoeken, maar ervaring leert dat ongeveer 70% van de mensen met migraine- en andere hoofdpijnklachten baat hebben bij het gebruik van Botox. De ernst van de migraine, maar ook hoeveelheid aanvallen neemt af. Bij deze mensen ontstaat er een duidelijke verlichting van de klachten.

Behandeling van migraine met botox

Over het algemeen is een behandeling van de fronsspier met Botox voldoende om een duidelijke verbetering van de hoofdpijnklachten te bewerkstelligen of zelfs een migraine aanval te voorkomen. In andere gevallen kunnen andere spieren in het injectie-schema worden meegenomen. Zo is voor veel patiënten de aanhechting van de nekspier aan de schedelbasis een herkenbaar gevoelig punt.

 

Om de meest geschikte behandeling vast te stellen, wordt u gevraagd een dagboek bij te houden en daarin te "scoren" wat het effect van de behandeling met Botox op de hoofdpijnklachten is.

 

Door middel van een aantal prikjes in een bepaald gebied worden de desbetreffende spieren minder sterk gemaakt. De injecties worden door de meeste patiënten niet als pijnlijk ervaren. Het effect van de behandeling is altijd tijdelijk (2-6 maanden). Mogelijke bijwerkingen van behandeling met Botox hangt samen met de prik zelf (mogelijk een kleine blauwe plek) en het effect van de behandeling; soms is er sprake van enige spierzwakte in de ingespoten spieren. Ook dit effect is altijd tijdelijk.

Dit werk is auteursrechtelijk beschermd ©  |  kaakchirurg  |  Privacy statement  |  Disclaimer  |  Kaakchirurgie St. Anna op Facebook
St-Anna - Kaakchirurgie Geldrop