Implantologie


 

 

Het missen van eigen tanden en kiezen wordt door veel mensen als een groot probleem ervaren. Moeilijkheden met de houvast van een gedeeltelijke of volledige prothese, problemen met kauwen, spraak, esthetiek en pijnklachten zijn redenen voor een mindere kwaliteit van het leven.

 

Of het verlies nu veroorzaakt wordt door een ongeval of aantasting van tanden of tandvlees, eigenlijk wil iedereen maar een ding: herstel van functie en esthetiek.

 

Voor veel patiënten waarbij één of meerdere tanden of kiezen ontbreken is een kroon of brugconstructie op implantaten of een vastklikkende prothese een ideale oplossing.

 

U kunt bij ons terecht voor een eerste consult, second opinion of behandeling.

 

→ zie ook: klikgebit / kunstgebit op implantaten

→ zie ook: implantaten ten behoeve van kroon- en brugwerk / solitaire implantologie

 

Dit werk is auteursrechtelijk beschermd ©  |  kaakchirurg  |  Privacy statement  |  Disclaimer  |  Kaakchirurgie St. Anna op Facebook  |  Google +
St-Anna - Kaakchirurgie Geldrop