Implantologie

Door middel van het plaatsen van een implantaat kan een verloren gegane tand mooi en esthetisch hersteld worden zodat u weer gewoon kunt lachen. De implantologie streeft naar een zo natuurlijk mogelijke vervanging van tanden en kiezen wanneer deze om wat voor reden dan ook verloren zijn gegaan.

Duurzame tandvervanging

Implantaten vormen de meest aangename en duurzame tandvervanging. De implantologie streeft naar een zo natuurlijk mogelijke vervanging van tanden en kiezen wanneer deze om wat voor reden dan ook verloren zijn gegaan.

Niet alleen moet de vervanging er natuurlijk uitzien en aanvoelen zoals de eigen tanden en kiezen. De vervanging moet ook de functies daarvan - kauwen, spreken en lachen - zo goed en natuurlijk mogelijk herstellen. Gebitsimplantaten als nieuwe solide basis voor kronen, bruggen en gebitsprotheses komen het dichtst bij de natuur in de buurt.

 

Implantaten kunnen in de volgende gevallen een oplossing bieden:

 • ter vervanging van één tand of kies door een implantaat met daarop een kroon
 • ter vervanging van verschillende tanden of kiezen met daarop een brug
 • ter vervanging van alle tanden en kiezen met daarop een uitneembare voorziening oftewel overkappingsprothese (klikgebit)

In beginsel kunnen implantaten bij iedereen die gezond is worden aangebracht, mits het gebit volgroeid is. Verder zijn er een aantal voorwaarden voor een succesvolle behandeling:

 • Er moet voldoende kaakbot aanwezig zijn om het implantaat in te laten vastgroeien. Is dit niet het geval dan is een operatieve ingreep noodzakelijk die gericht is op botherstel. Röntgenfoto’s en onderzoek kunnen uitwijzen of er kan worden geïmplanteerd.
 • Het tandvlees rondom de plek waar het implantaat zal worden geplaatst dient gezond te zijn of te worden gemaakt. Dit is nodig voor het goed vast groeien van het implantaat.
 • Uiteraard is de motivatie van de patiënt voor het nemen en onderhouden van het implantaat en de opbouw essentieel. Een goed onderhoud en goede mondhygiëne zijn belangrijk voor het welslagen van de behandeling.

De voordelen die implantaten u bieden

 • implantaten vormen de meest aangename en duurzame tandvervanging
 • implantaten laten de naburige gebitselementen intact
 • implantaten bieden een vaste vervanging, in tegenstelling tot de vele uitneembare voorzieningen, en hierdoor meer gebruikscomfort
 • implantaten zijn duurzaam en daarom op de lange termijn vaak aantrekkelijker.

Nadelen

 • de inhelingstijd (het vast groeien) neemt tijd in beslag
 • de behandeling kan in het begin vrij kostbaar zijn en wordt lang niet altijd vergoed door ziektekostenverzekeraars
 • implantaten en de suprastructuren vragen om een goede dagelijkse verzorging.

Behandelplan

De eerste keer dat u onze polikliniek bezoekt zullen bij u röntgenfoto's gemaakt worden. Daarna zullen we uw medische voorgeschiedenis en medicijngebruik met u bespreken. Tijdens de intake kijken we naar uw gebit en naar de kaak.  Aan de hand van de gemaakte röntgenfoto's en het gebitsonderzoek zullen we samen met u bespreken wat de wensen, problemen en mogelijkheden zijn en op basis hiervan een implantologisch behandelplan voorstellen.

De behandeling verloopt in fasen

Na het geven van een plaatselijke verdoving (of narcose indien dat wenselijk is) wordt het kaakbot gedeeltelijk blootgelegd en wordt er een gaatje in geboord. Het implantaat wordt hier vervolgens in geschroefd. De behandeling zelf is in het algemeen weinig belastend, maar er kan wel een lichte zwelling optreden kort nadat het implantaat is ingebracht. De napijn is meestal gering. Zo nodig krijgt u hiervoor een pijnstiller voorgeschreven.

 

Na de ingreep volgt een rustperiode van drie tot vier maanden omdat het bot aan het implantaat moet vast groeien. Gedurende die periode mag het implantaat niet worden belast. Een tijdelijke voorziening (noodkroon, noodbrug of kunstgebit) behoort tot de mogelijkheden.

 

In de tweede behandelfase wordt de opbouw of suprastructuur gemaakt die op het implantaat of de implantaten komt. Er wordt een afdruk genomen en een model gegoten waarop de kroon, de brug of de overkappingsprothese wordt geplaatst. Deze fase wordt door uw verwijzend tandarts uitgevoerd.

.

→ zie ook: klikgebit / kunstgebit op implantaten

→ zie ook: implantaten ten behoeve van kroon- en brugwerk / solitaire implantologie

Dit werk is auteursrechtelijk beschermd ©  |  kaakchirurg  |  Privacy statement  |  Disclaimer  |  Kaakchirurgie St. Anna op Facebook
St-Anna - Kaakchirurgie Geldrop